Bạch Thủ Kép Nuôi Khung 5 Ngày

Soi cầu lô kép nuôi khung 5 ngày các bạn muốn chơi lô kép nuôi 5 ngày miền bắc làm sao cho an toàn, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm ra lô kép nuôi khung 5 ngày chuẩn nhất, các bạn vào tiền lô kép khung 5 ngày  theo tỷ lệ tăng điểm lên theo từng ngày nhé,cách chơi giống như soi cầu lô nuôi khung 3 ngày nhé.

Xem thêm Dàn đặc biệt 20 số nuôi khung 5 ngày Cực Chuẩn

Soi cầu lô kép nuôi khung 5 ngày miền bắc cực chính xác

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU

loto kép nuôi 5 ngày từ 15/11 đến 19/11/2018

+ Loto: 22 chu kì từ 15/11-19/11/2018: 


+ Loto: 33 chu kì từ 10/11-14/11/2018: 


+ Loto: 99 chu kì từ 08/11-12/11/2018: ăn lô kép 99 ngày 2


+ Loto: 11 chu kì từ 06/11-10/11/2018: ăn lô kép 11 ngày 2


+ Loto: 22 chu kì từ 01/11-05/11/2018:


—————
+ Loto: 99 chu kì từ 27/10-31/10/2018: ăn lô kép 99 ngày 5


+ Loto: 33 chu kì từ 26/10-30/10/2018: ăn lô kép 33 ngày 1


+ Loto: 44 chu kì từ 24/10-28/10/2018: ăn lô kép 44 ngày 2


+ Loto: 77 chu kì từ 19/09-23/09/2018: 


+ Loto: 22 chu kì từ 18/10-22/10/2018: ăn lô kép 22,22 ngày 1


+ Loto: 99 chu kì từ 16/10-20/10/2018: ăn lô kép 99 ngày 2


+ Loto: 11 chu kì từ 12/10-16/10/2018: ăn lô kép 11 ngày 4


+ Loto: 77 chu kì từ 10/10-14/10/2018: ăn lô kép 77 ngày 2


+ Loto: 99 chu kì từ 08/10-12/10/2018: ăn lô kép 99,99 ngày 2


+ Loto: 55 chu kì từ 06/10-10/10/2018: ăn lô kép 55 ngày 2


+ Loto: 33 chu kì từ 02/10-06/10/2018: ăn lô kép 33,33 ngày 4


+ Loto: 55 chu kì từ 30/09-04/10/2018: ăn lô kép 55 ngày 1


—————
+ Loto: 00 chu kì từ 28/09-02/10/2018: ăn lô kép 00 ngày 2


+ Loto: 77 chu kì từ 27/09-01/10/2018: ăn lô kép 77 ngày 1


+ Loto: 22 chu kì từ 22/09-26/09/2018: ăn lô kép 22 ngày 5


+ Loto: 66 chu kì từ 17/09-21/09/2018: 


+ Loto: 22 chu kì từ 13/09-17/09/2018: ăn lô kép 22 ngày 4


+ Loto: 99 chu kì từ 10/09-14/09/2018: ăn lô kép 99 ngày 3


+ Loto: 66 chu kì từ 05/09-09/09/2018: 


+ Loto: 77 chu kì từ 03/09-07/09/2018: ăn lô kép 77 ngày 2


+ Loto: 22 chu kì từ 02/09-06/09/2018: ăn lô kép 22 ngày 1


————————

+ Loto: 66 chu kì từ 29/08-02/09/2018: ăn lô kép 66 ngày 4


+ Loto: 77 chu kì từ 25/08-29/08/2018: ăn lô kép 77 ngày 4


+ Loto: 66 chu kì từ 22/08-26/08/2018: ăn lô kép 66 ngày 3


+ Loto: 77 chu kì từ 20/08-24/08/2018: ăn lô kép 77 ngày 2


+ Loto: 99 chu kì từ 18/08-22/08/2018: ăn lô kép 99 ngày 2


+ Loto: 44 chu kì từ 13/08-17/08/2018: 


+ Loto: 77 chu kì từ 12/08-16/08/2018: ăn lô kép 77,77 ngày 1


+ Loto: 55 chu kì từ 10/08-14/08/2018: ăn lô kép 55 ngày 2


+ Loto: 44 chu kì từ 07/08-11/08/2018: ăn lô kép 44 ngày 3


+ Loto: 66 chu kì từ 02/08-06/08/2018: 


+ Loto: 99 chu kì từ 01/08-05/08/2018: ăn lô kép 99 ngày 1


+ Loto: 66 chu kì từ 31/07-04/08/2018: ăn lô kép 66 ngày 1


+ Loto: 44 chu kì từ 27/07-31/07/2018: ăn lô kép 44 ngày 4


+ Loto: 00 chu kì từ 22/07-26/07/2018:  


+ Loto: 33 chu kì từ 17/07-21/07/2018:  


+ Loto: 66 chu kì từ 16/07-20/07/2018: ăn lô kép 66 ngày 1


+ Loto: 44 chu kì từ 14/07-18/07/2018: ăn lô kép 44 ngày 2


+ Loto: 55 chu kì từ 11/07-15/07/2018: ăn lô kép 55 ngày 3


+ Loto: 66 chu kì từ 06/07-10/07/2018: ăn lô kép 66 ngày 5


+ Loto: 99 chu kì từ 04/07-08/07/2018: ăn lô kép 99 ngày 2


+ Loto: 44 chu kì từ 01/07-05/07/2018: ăn lô kép 44,44 ngày 3


+ Loto: 99 chu kì từ 29/06-03/07/2018: ăn lô kép 99,99 ngày 2


+ Loto: 11 chu kì từ 27/06-01/07/2018: ăn lô kép 11 ngày 2


+ Loto: 22 chu kì từ 26/06-30/06/2018: ăn lô kép 22 ngày 1


+ Loto: 66 chu kì từ 21/06-25/06/2018: ăn lô kép 66 ngày 5


+ Loto: 11 chu kì từ 19/06-23/06/2018: ăn lô kép 11 ngày 2


+ Loto: 33 chu kì từ 16/06-20/06/2018: ăn lô kép 33 ngày 3


+ Loto: 55 chu kì từ 14/06-18/06/2018: ăn lô kép 55 ngày 2


+ Loto: 00 chu kì từ 13/06-17/06/2018: ăn lô kép 00 ngày 1