Dàn Đặc Biệt 30 Số Nuôi 3 Ngày

Dàn đặc biệt 30 số nuôi 3 ngày là mỗi ngày bạn đánh 30 con số và nuôi 30 con trong 3 ngày

Tỷ lệ nuôi gấp thếp nhân đôi tiền lên hằng ngày như sau:

Ngày 1=50,000đ/1 số

Ngày 2=100,000đ/1 số

Ngày 3=200,000đ/1 số

Nếu bạn nào ít vốn có thể tự chia vốn ra để chơi tương tự như trên nhưng tỷ lệ tăng tiền gấp đôi là được.

1. Xem Số Để Nuôi

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 16/11 đến 18/11/2018 :
Nuôi đầu 1-5-6 
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 15/11 đến 17/11/2018 :
Nuôi đầu 8-6-5 ( 88 N1 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 14/11 đến 16/11/2018 :
Nuôi đầu 4-9-6 ( 41 N1 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 11/11 đến 13/11/2018 :
Nuôi đầu 2-3-4 

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 10/11 đến 12/11/2018 :
Nuôi đầu 6-2-8 ( 84 N1 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 09/11 đến 11/11/2018 :
Nuôi đầu 0-5-6 ( 69 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 05/11 đến 07/11/2018 :
Nuôi đầu 4-2-6 
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 04/11 đến 06/11/2018 :
Nuôi đầu 1-3-8 
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 01/11 đến 03/11/2018 :
Nuôi đầu 5-2-6 

———————-
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 31/10 đến 02/11/2018 :
Nuôi đầu 3-0-2 ( 35 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 28/10 đến 30/10/2018 :
Nuôi đầu 1-2-6 ( 18 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 25/10 đến 27/10/2018 :
Nuôi đầu 6-9-4 ( 94 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 22/10 đến 24/10/2018 :
Nuôi đầu 1,0,4 ( 03 N3 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 21/10 đến 23/10/2018 :
Nuôi đầu 3,5,8 ( 32 N1 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 19/10 đến 21/10/2018 :
Nuôi đầu 8,2,9 ( 28 N2 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 18/10 đến 20/10/2018 :
Nuôi đầu 5,2,7 ( 50 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 15/10 đến 17/10/2018 :
Nuôi đầu 7,6,3

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 12/10 đến 14/10/2018 :
Nuôi đầu 7,6,3
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 11/10 đến 13/10/2018 :
Nuôi đầu 0,8,5 ( 05 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 10/10 đến 12/10/2018 :
Nuôi đầu 1,4,5 ( 43 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 09/10 đến 11/10/2018 :
Nuôi đầu 8,3,6 ( 35 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 06/10 đến 08/10/2018 :
Nuôi đầu 9,0,2
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 03/10 đến 05/10/2018 :
Nuôi đầu 6,5,0
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 01/10 đến 03/10/2018 :
Nuôi đầu 4,7,9 ( 44 N2 )
——————-
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 27/9 đến 29/9/2018 :
Nuôi đầu 2,0,6
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 26/9 đến 28/9/2018 :
Nuôi đầu 7,2,0 ( 22 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 23/9 đến 25/9/2018 :
Nuôi đầu 2,1,5 ( 54 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 20/9 đến 22/9/2018 :
Nuôi đầu 1,7,6 ( 78 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 19/9 đến 21/9/2018 :
Nuôi đầu 7,2,5 ( 77 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 16/9 đến 18/9/2018 :
Nuôi đầu 5,3,0 ( trược )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 13/9 đến 15/9/2018 :
Nuôi đầu 1,5,9 ( trược )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 11/9 đến 13/9/2018 :
Nuôi đầu 8,2,5 ( 56 N2 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 8/9 đến 10/9/2018 :
Nuôi đầu 7,4,2 ( 45 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 5/9 đến 7/9/2018 :
Nuôi đầu 3,7,2
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 3/9 đến 5/9/2018 :
Nuôi đầu 5,0,2 ( 08 N2 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 2/9 đến 4/9/2018 :
Nuôi đầu 3,4,6 ( 40 N1 )
————————-‘
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 30/8 đến 1/9/2018 :
Nuôi đầu 1,7,0 ( 19 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 29/8 đến 31/8/2018 :
Nuôi đầu 9,6,8 ( 87 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 26/8 đến 28/8/2018 :
Nuôi đầu 3,9,5 ( trược )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 25/8 đến 27/8/2018 :
Nuôi đầu 5,3,6 ( 60 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 22/8 đến 24/8/2018 :
Nuôi đầu 5,0,9 ( trược )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 21/8 đến 23/8/2018 :
Nuôi đầu 7,0,5 ( 56 N1 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 18/8 đến 20/8/2018 :
Nuôi đầu 5,2,0 ( 57 N3 )
Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 15/8 đến 17/8/2018 :
Nuôi đầu 3,2,5 ( 27 N3 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 14/8 đến 16/8/2018 :
Nuôi đầu 1,8,0 ( 86 N1 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 12/8 đến 14/8/2018 :
Nuôi đầu 4,1,0 ( 49 N2 )

Dàn đặc biệt  30 số nuôi 3 ngày từ 9/8 đến 11/8/2018 :

Nuôi đầu 9,7,2 ( trượt )

——————————————–

Những Phân tích XSMB, XSMN, XSMT ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc các bạn sử dụng các thông tin trên website. chúc các bạn phát tài !