Nuôi dàn đặc biệt 20 số khung 5 ngày

Dàn đặc biệt 20 số nuôi 5 ngày là mỗi ngày bạn đánh 20 con số và nuôi 20 con trong 5 ngày

Tỷ lệ nuôi gấp thếp nhân đôi tiền lên hằng ngày như sau:

2. Hướng dẫn vào tiền như sau:
Bạn đang có 3.100.000 đ các bạn cũng có thể đánh thấp hơn hoặc cao hơn mức vốn đó tùy theo sở thích của bạn.
Ngày 1= 100k/1dàn

Ngày 2= 200k/1dàn

Ngày 3= 400k/1dàn

Ngày 2= 800k/1dàn

Ngày 3= 1600k/1dàn

Nếu bạn nào ít vốn có thể tự chia vốn ra để chơi tương tự như trên nhưng tỷ lệ tăng tiền gấp đôi là được.

Dàn đặc biệt  20 số nuôi 5 ngày từ 25/10 đến 29/10/2018 :

Nuôi đầu: 2-8 ( Chờ KQ )

Dàn đặc biệt  20 số nuôi 5 ngày từ 21/10 đến 25/10/2018 :

Nuôi đầu: 0-9 ( 03 N4 )