Xác Xuất Cầu Về Cả Cặp

Thống kê cầu lô về cả cặp xổ số Miền Bắc ngày 22-02-2018

Cầu thứ nhất xác xuất về là 99%: 78-87

Cầu thứ hai xác xuất về là 80%: 53-35

Cầu thứ ba xác xuất về là 60%: 57-75